KURUMSAL

KIRKLARELİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

            Birliğimiz 2002 yılında kurulmuş olup; Türkiye’ de kurulan ilk Birliktir. Öncü olmanın bize kattığı gurur ile bugüne kadar gelmiş olduğumuz yolu bundan sonra daha da büyüterek gerek Küçükbaş hayvancılık sektörüne gerek Yetiştirici arkadaşlarımıza faydalı olacağız ve İlimiz ırkı olan Kıvırcık Koyun ırkı ile Maltız Keçi ırkında  farkındalık yaratacağız.

24.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurulda  değerli üyelerimizin tercihleri ile Yönetim Kuruluna seçilen bizler, öncelikli hedefimiz büyüyerek, üyelerine kaliteli hizmet vermek amacıyla, güvenilir, şeffaf, kontrol edilebilen ve hesap verebilen bir Yönetim anlayışı uygulanmaktadır.

Ayrıca Hayvancılığın gelişmesini sağlamak, karlı ve sürdürebilir bir hayvancılık yapabilmek için, daha bilgili, daha bilinçli ve modern bir hayvancılık yapılması doğrultusunda yapacağımız hizmetleri kısa ve uzun vadeli olarak tespit edip; ivedi bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Bu doğrultuda;

1-) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği, çıkma koyun diye tabir ettiğimiz, doğurganlık özelliğini yitirmiş üyelerimize ait koyunların Et ve Süt Kurumu Tekirdağ Bölge Müdürlüğünde kestirilmesine teşvik edilerek fiyat artışı sağlanmıştır.

2-) 2015-2016 yılları içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ile birlikte üyelerimize bilgilendirme seminerleri düzenlenerek aşı uygulamaları, besleme, dölleme öncesi ve sonrası bakım gibi konularda güncel ve modern bilgiler verilmiştir.

3-) Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında 17.10.2016 tarih ve 2016/215 no’ lu Mesleki Eğitim Kursları protokolü yapılarak; Kırklareli Merkez 73, Merkeze bağlı Üsküp Beldesinde 43, Kofçaz ilçesinde 25, Pınarhisar İlçesinde 25 olmak üzere toplam 166  arkadaşımıza Sürü Yönetimi Elemanı Benim Kursu verilmiştir. 2017 yılı ve 2018 yıllarında da aynı uygulama devam edecektir.

4-) Bu Kursları başarı ile tamamlayıp sertifika alan üyelerimizden 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılık Desteklemeleri hakkında uygulama esaslarına ait 2016/26 no’ lu tebliğdeki kriterlere uyan 27 arkadaşımızın 5.000,00 TL hibe çoban desteğinden faydalanması sağlanmıştır.

5-) Birliğimiz Kuruluş Belgesinin Birliğimizin Görevleri MADDE-3 (“ğ”) fıkrasında belirtilen; Yetiştiricilerin ürünlerini değer fiyatına satışını sağlamak. Yetkisinden yola çıkarak 30.12.2016 tarihinde Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ile Birliğimiz arasında Çiğ Süt Alma Sözleşmesi yapılarak; koyun ve keçi sütüne uyguladığımız fiyat Türkiye genelinde belirleyici fiyat olmuştur.

6-) Yerli ırk Koyun ve Keçilerin genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimliliğinin arttırılması ve yerli ırk gen kaynaklarının korunması amacıyla G.T.H.B. tarafından denetimi yapılıp, Birliğimiz tarafından yürütülen Halk Elinde Ülkesel hayvan ıslahı projesi kapsamında 28.09.2015 tarih ve 2015/052 sayılı talep yazımız ile 2. Kıvırcık projesi ve Maltız Keçi Projesine başvurulmuş olup; Tagem bu talebimize Maltız Keçi Projesini uygulama yetkisi vermiş, bu proje Kırklareli Merkez Köyleri ile Pınarhisar Merkez Köylerinde 2017 yılında hayata geçirilmiştir.

7-) Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi Kapsamında ilk 5 yılımızda uygulanan Kıvırcık Koyun Projesinde sürülerde gözle görülür verimlilik artması sağlanmış, bu sayede üyelerimizin kazançları yükselmiştir. Bu nedenle İlimizde yürütülen Halk Elinde Kıvırcık Koyun Islahı Projesini devam ettirmek üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile protokol imzalayarak 2. Beş yıla geçilmiştir.

8-) İlimizde Koyun ve Keçi sürülerinde verimliliği arttırma projesi kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak 2015 yılında Kofçaz İlçesine 44, 2016 yılında Kırklareli Merkez ve Pınarhisar İlçemize 96 adet koç dağıtılmıştır. 2017 yılında Demirköy ve Vize İlçelerimize uygulama planlanmıştır.

9-) 24 Nisan 2016 tarihinde Ankara’ da yapılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin Olağan Genel Kurulunda  4 adayın yarıştığı seçimde Nihat ÇELİK’ in listesinde yer alan İl Başkanımız Bülent ORAL Genel Kurul sonucunda Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği Yönetimine seçilmiştir.

10-) Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Başkanımız Bülent ORAL Ulusal Süt Konseyinde Merkez Birliğimizi temsilen asil üye olarak görevlendirilmiştir.

11-) Bölgemize ait Kıvırcık Koyun ırkını korumak adına Türk patent Enstitüsüne Kırklareli Kıvırcık Koyunu Coğrafi işaret başvurusu hazırlıklarına başlanmıştır. Konu ile ilgili Osmanlı arşivlerine kadar araştırma yapılmış, Metro Marketler sponsorluğunda iki adet reklam filmi çekilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

12-) Birliğimizden SMS yolu ile Koyun ve Kuzu fiyatları duyurusu yapılmış, fiyatları takip etme konusunda üyelerimiz bilgilendirilerek rekabet ortamı sağlanmaya çalışılmıştır.

13-) İlimiz Ticaret Borsası tarafından yürütülerek inşaatına başlatılan Canlı hayvan borsasına Genel Kuruldan alınacak yetki devrinden sonra ortaklık protokolü düzenlenecek, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı ile ilgili yeni pazarlar oluşturulması sağlanacaktır.

14-) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın, Milli Tarım Politikası kapsamında 27 İle kurulacak Damızlık Koç- Teke İstasyonu Projesi İlimize dahil edilmiştir. Bu proje içinde olmak Birliğimiz adına onur vericidir. Bu yatırım Bölgemizin Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Konu ile ilgili Damızlık Koç- Teke yatırımlarının desteklemesine uygulama esasları 15.4.2017 tarih ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Genel Kurulda alınacak yetki devrinden sonra uygulamaya başlanılacaktır.

16-) Hava Muhalefeti ve yangın gibi doğal afetlerden dolayı zarar gören üyelerimize çeşitli Kamu Kurumlarından ayni ve nakdi destek alınmasında öncülük yapılmış, bu arkadaşlarımıza birlik olarak ayni yardımda bulunulmuştur.

 

Yönetim Kurulumuzun ve Personelimizin çalışmaları ve Değerli Üyelerimizin destekleri ile bugün 1361 üyesi olan Birliğimizde ki hedefimiz önümüzdeki dönemlerde Kırklareli İl genelinde  üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmetler sunmaktır.

 

Saygılarımızla.